EKOPROJEKTY - ALEKSANDRA MISZTAK DORADZTWO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. Prowadzenie działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Tworzenie audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, kosztorysów, oraz wsparcie inwestora w procesie inwestycyjnym. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres: ul. Karkonoska 8158-508 Łomnica

Tel: +48.693502221

NIP: 6112803144

Oferta

1. Audyt energetyczny budynku

 

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne i ekonomiczne termomodernizacji.Celem jest wskazanie najbardziej efektywnego rozwiązania ze względu na koszty inwestycji i uzyskanie oszczędności energii. Audyt energetyczny wyznacza również założenia do przyszłego projektu budowlanego w oparciu o który zostaną wykonane prace usprawniające jakie wskaże audyt energetyczny. 

Audyt energetyczny może stanowić podstawę do uzyskania wsparcia finansowego

2. Świadectwo charakterystyki energetycznej

 

Świadectwo określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, (energii na ogrzewania,ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji) Dzięki informacjom zawartym w świadectwie można określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym związane z tym koszty.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). 

3. Zdjęcia kamera termowizyjną

 

Ocena stanu technicznego budynków oraz instalacji przy użyciu badań termowizyjnych. Za pomocą termowizji możemy zdiagnozować:

- mostki termiczne występujące w budynku

- przerwy lub wady w wykonaniu izolacji termicznej budynku,

- wady i usterki konstrukcji budynku,

- jakość osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej,

- miejsca wycieków z CO, c.w.u. i wodnego ogrzewania podłogowego,

- miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego,

- możliwość występowania zawilgoceń i zagrzybień,

- możemy ponadto odwzorować przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego, kanałów wentylacyjnych.

4. Kosztorysy

 

Sporządzane kosztorysy: inwestorski, ofertowy, powykonawczy.

Kosztorys to dokument finansowy realizacji określonego zadania sporządzany w celu:

-określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:

-prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą),

-rozstrzygania sporów,

-w celach dowodowych,

-wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.

5. Obsługa procesu inwestycyjnego

 

➢ pomoc przy wypełnianiu wniosków do urzędów związanych z potrzebą uzyskania odpowiednich pozwoleń,

➢ pomoc w pisaniu wniosków do instytucji udzielających dotacji, pożyczek i premii na termomodernizacje wraz z kompletowaniem dokumentów

➢ przedwstępne audyty energetyczne

➢ obmiarów, inwentaryzacji obiektów,

➢ wsparcie przedsiębiorców w kontaktach z urzędami w zakresie spełniania wymogów dotyczących ochrony środowiska, tj. np. sporządzania sprawozdań dot. opłaty produktowej,

➢ rysunki techniczne

Adres korespondencyjny

EKOPROJEKTY - ALEKSANDRA MISZTAK DORADZTWO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Adres: ul. Karkonoska 8158-508 Łomnica

Telefon: +48 693 502 221


Lokalizacja

Formularz kontaktowy

  ___  ______  _ __ _ _  
 / _ \ | ____| | |/ / | || | 
 | | | | | |__  | ' / | || |_ 
 | | | | | __|  | <  |__  _|
 | |_| | | |   | . \   | | 
 \___/ |_|   |_|\_\  |_|